Vítáme Vás!

Vítejte na stránkách Křesťanského centra Ratolest! Jsme lidé, kteří chtějí sloužit své komunitě z křesťanské lásky a představit lidem Ježíše. Naše centrum se nachází v srdci Českých Budějovic, v historické budově bývalého zájezdního hostince „U zelené ratolesti.“ Nabízíme zdroje a služby, abyste poznali Boha a rostli ve víře. Jste u nás vítáni. Můžete si popovídat s námi u čaje nebo kávy, půjčit si knihy z naší křesťanské knihovny, studovat s námi Bibli, nebo se modlit s námi.

Proč název Křesťanské centrum Ratolest?

  • Připomíná nám to, že jsme závislí na Ježíši Kristu. On totiž řekl: „Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“ (Jan 15:5),
  • Máme rádi děti a ony jsou tady vítány (a také maminky a tatínci, bezdětní a svobodní, staří i mladí…),
  • A protože se nacházíme U Zelené ratolesti.

Jsme přesvědčeni, že skutečný křesťanský život v Kristu by měl nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. (Gal. 5,22) Tak to jsou naše cíle: být laskaví a milující v našich vztazích, sloužit našim rodinám, přátelům a obci, sdílet Boží lásku a příběh o vykoupení, a ctít Boží jméno prostřednictvím našich akcí. Těšíme se, že Vám budeme moci sloužit ve jménu Pána!

Doufáme, že zde najdete informace užitečné a, že se brzo uvidime.

Reklamy