Pro cizince / For foreigners / Для иностранцев

Pro cizince

Nabízíme šestitýdenní kurz pro cizince, kteří by si chtěli procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími. Let’s Start Talking je mezinárodní program, který používá texty z Bible, z knihy Lukáše, jako základ pro diskusi. Jak to funguje? Rodilý mluvčí angličtiny přečte celý text a pak odpoví na dotazy, které student může mít. Student také přečte stejný text nahlas a pak odpoví na otázky z výběru. Po zbytek času student může diskutovat o čemkoli s americkým mluvčím. Tyto lekce jsou určeny pro věřící, hledající i nevěřící.

Cena: Zdarma. Příspěvky k ceně knihy (180 korun) jsou vítány, ale nejsou nutné. Lekce je v rozsahu jedné hodiny týdně od 23.5. do 3.7. Máme 12 míst, různé dny a časy. Maximální počet osob za hodinu je dva. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For foreigners

We are offering a six-week course for foreigners who would like to practice English with native speakers. Let’s Start Talking is an international program that uses texts from the gospel of Luke as a basis for discussion. How does it work? A native speaker reads a text and then answers any questions the student may have. Then, the student reads the same text aloud and answers the questions provided. For the remainder of the session, the student may talk with the American teacher about whatever he or she likes. These classes are designed for everyone — believers, seekers, and unbelievers.

Price: Free. A contribution toward the cost of the book (180 CZK) is welcome but not required. Classes are held once a week from 23.5. to 3.7. We have 12 open class spaces per week, on different days and at different times. The maximum number of participants per class is two people. Register now by filling out this form.

**********

Для иностранцев

Предлагаем шестинедельный курс для иностранцев, которые хотели бы поупражняться в английском с носителями языка. Let’s Start Talking – это международная программа, которая использует тексты из Библии, от Луки, как основу для дискуссии. Как это происходит? Носитель языка читает целый текст и потом отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у  учащегося. Затем учащийся читает вслух тот же самый текст  и отвечает на предложенные вопросы. В оставшееся время участник курса может побеседовать на свободную тему с носителем языка. Эти занятия предназначены для верующих, ищущих и неверующих.

Цена: бесплатно. Взнос в размере стоимости книги (180 крон) приветствуется, но необязателен. Занятия проходят раз в неделю с 23.5. по 3.7. Предоставляем 12 часов в неделю, разные дни недели и разное время. Максимальное количество участников в группе – два человека. Зарегистрируйтесь сейчас.

Napsat komentář...

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s