Pro maminky a tatínky s malými dětmi / For moms and dads with their young children / Для мам и пап с маленькими детьми

Pro maminky a tatínky s malými dětmi

Tento šestitýdenní kurz zprostředkuje dětem základní anglickou slovní zásobu pomocí příběhů, písniček, her a řemesla. Každý týden bude americká učitelka číst známý příběh z Bible, jako např. Noemova archa, který bude použit na uvedení vybraného tématu na daný týden. Témata zahrnují pět smyslů, zvířata, barvy, opaky, rodinu a čísla.

Cena: Zdarma. Děti si přinesou vlastní nůžky a lepidlo. Od 28.5. do 2.7., každé pondělí v 10:30 a 16:00 (stejný kurz, různé časy). Kurz bude omezen na 6 rodin. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For moms and dads with their young children

This six-week course will introduce children to basic English vocabulary through stories, songs, games, and crafts. Each week, an American teacher will read a well-known story from the Bible, such as Noah’s Ark, to introduce the week’s theme. The classes will cover the five senses, animals, colors, opposites, family, and numbers.

Price: Free. Children should bring their own scissors and glue. From 28.5 to 2.7, every Monday at 10:30 and 16:00 (the same course, different times). The course will be limited to 6 families. Register now by filling out this form.

**********

Для мам и пап с маленькими детьми

Этот шестинедельный курс введет детям основной словарный запас английского языка с помощью рассказов, песенок, игр и ремесла. Каждую неделю американский преподаватель будет читать известную историю из Библии, например, о Ноевом ковчеге, которая послужит основой для темы данной недели. Темы занятий: пять органов чувств, животные, цвета, противоположности, семья и числа.

Цена: Бесплатно. Детям нужно принести свои ножницы и клей. С 28.5. по 2.7., каждый понедельник в 10.30 и 16.00 (один и тот же курс, разное время). В курсе могут принять участие 6 семей. Зарегистрируйтесь сейчас.

1 thought on “Pro maminky a tatínky s malými dětmi / For moms and dads with their young children / Для мам и пап с маленькими детьми

Napsat komentář...

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s