Plánované akce

Tady je přehled hlavních věcí, co se budou konat v Křesťanském centru Ratolest v roce 2014.

Všechny akce jsou zdarma a všichni jsou vítáni!

Datum

Akce

každou neděli

10.30 – 12.00

týdně

  Bohoslužba

V prostorách Křesťanského centra Ratolest se pravidelně setkává malý nezávislý sbor křesťanů k uctívání Boha.

každou 1. neděli v měsíci

10.30 – 12.00

měsíčně

  Mezinárodní bohoslužba (v angličtině)

Příležitost pro cizince, kteří hledají duchovní rodinu, ale možná neumějí česky tak dobře jako anglicky.

1. – 2. dubna

9.00 – 18.00

  Den otevřených dveří

Křesťanské centrum Ratolest - Místnost 1O co vše v Křesťanském centru jde? Co děláme a co Vám nabízíme? Je tu něco pro Vás. Vyberte si křesťanskou knihu zdarma, a třeba i zapůjčte si další knihy z naší knihovny. Udělejte si příjemnou pauzu při kávě nebo čaje, a podívejte se na naše zajímavé plánované akce. Přijďte nás poznat! (Nejen pro křesťany!)

13. dubna

16.00 – 17.00

Předvelikonoční akce pro děti

O třech stromechCo je Tvoje největší přání v životě? Přijďte si poslechnout tradiční libanonský příběh o třech stromech a jejich přání, a jak se jejich sny naplnily neočekáváními způsoby.

Čtení bude v češtině i v angličtině.

Jistě nebude chybět zajímavé dětské tvoření k tématu!

14. dubna

18.00 – 20.00

Promítání filmu Umučení KristaUmučení Krista

Film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazaretu [2004].

22. dubna

17.30 – 19.00

opakuje se každý měsíc v 3. nebo 4. úterý

Křižovatky: diskusní skupina

Křižovatky: kde se kultura a křesťanství setkávají. Velmi neformální skupinové setkání, kde probíráme různá zajímavá témata.

Dětská místnost s hračkami bude otevřená a bude poskytnuto hlídání, aby si děti během diskuse mohli hrát pod dozorem.

Plánovaná další setkání: 28.5., 17.6., 22.7., 19.8., 23.9., 14.10., 18.11., 16.12.

květen – červen

týdně, termíny dle dohody

  Individuální výuka konverzační angličtiny s rodilým mluvčímFriendSpeak workbook

Příležitost procvičit si svou angličtinu při zajímavé konverzaci.

28. května

18.00 – 19.30

opakuje se každý 3. měsíc v 3. nebo 4. středu

  Dámská dílna / Women’s Workshop

Pro holky, které jsou tvořivé, nebo chtějí být!

For women of all ages who are creative … or would like to be!

Plánovaná další setkání: 27.8., 19.11.

11. prosince

18.00 – 19.00

Promítání filmu The Star of Bethlehem (v angličtině)The Star of Bethlehem

Co to mohlo být za hvězdu, za kterou putovali mudrci při narození Ježíše? Objevte přesvědčivou teorii o té tajemné hvězdě. Promítáme působivý film v angličtině s anglickými titulky. Vstup je volný, samozřejmě.

Dětská místnost s hračkami bude otevřená a bude poskytnuto hlídání, aby si děti za filmu mohli hrát pod dozorem.

Navštěvujte naše stránky na http://krestanskecentrumratolest.org pravidelně pro aktuální informace o těchto akcích i dalších, které budeme ještě přidávat ke kalendáři.

Pro cizince / For foreigners / Для иностранцев

Pro cizince

Nabízíme šestitýdenní kurz pro cizince, kteří by si chtěli procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími. Let’s Start Talking je mezinárodní program, který používá texty z Bible, z knihy Lukáše, jako základ pro diskusi. Jak to funguje? Rodilý mluvčí angličtiny přečte celý text a pak odpoví na dotazy, které student může mít. Student také přečte stejný text nahlas a pak odpoví na otázky z výběru. Po zbytek času student může diskutovat o čemkoli s americkým mluvčím. Tyto lekce jsou určeny pro věřící, hledající i nevěřící.

Cena: Zdarma. Příspěvky k ceně knihy (180 korun) jsou vítány, ale nejsou nutné. Lekce je v rozsahu jedné hodiny týdně od 23.5. do 3.7. Máme 12 míst, různé dny a časy. Maximální počet osob za hodinu je dva. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For foreigners

We are offering a six-week course for foreigners who would like to practice English with native speakers. Let’s Start Talking is an international program that uses texts from the gospel of Luke as a basis for discussion. How does it work? A native speaker reads a text and then answers any questions the student may have. Then, the student reads the same text aloud and answers the questions provided. For the remainder of the session, the student may talk with the American teacher about whatever he or she likes. These classes are designed for everyone — believers, seekers, and unbelievers.

Price: Free. A contribution toward the cost of the book (180 CZK) is welcome but not required. Classes are held once a week from 23.5. to 3.7. We have 12 open class spaces per week, on different days and at different times. The maximum number of participants per class is two people. Register now by filling out this form.

**********

Для иностранцев

Предлагаем шестинедельный курс для иностранцев, которые хотели бы поупражняться в английском с носителями языка. Let’s Start Talking – это международная программа, которая использует тексты из Библии, от Луки, как основу для дискуссии. Как это происходит? Носитель языка читает целый текст и потом отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у  учащегося. Затем учащийся читает вслух тот же самый текст  и отвечает на предложенные вопросы. В оставшееся время участник курса может побеседовать на свободную тему с носителем языка. Эти занятия предназначены для верующих, ищущих и неверующих.

Цена: бесплатно. Взнос в размере стоимости книги (180 крон) приветствуется, но необязателен. Занятия проходят раз в неделю с 23.5. по 3.7. Предоставляем 12 часов в неделю, разные дни недели и разное время. Максимальное количество участников в группе – два человека. Зарегистрируйтесь сейчас.