Předvelikonoční akce

Chceme Vám informovat o pár akcí, které se budou konat v Křesťanském centru v příštích dnech.

Předvelikonoční akce pro dětiO třech stromech

neděle, 13. dubna 2014, 16.00 h – 17.00 h

Co je Tvoje největší přání v životě? Přijďte si poslechnout tradiční libanonský příběh o třech stromech a jejich přání, a jak se jejich sny naplnily neočekáváními způsoby.

Čtení bude v češtině i v angličtině.

Jistě nebude chybět zajímavé dětské tvoření k tématu!

Promítání filmu Umučení KristaUmučení Krista

pondělí, 14. dubna 2014, 18.00 h – 20.00 h

Film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazaretu [2004].

Plánované akce

Tady je přehled hlavních věcí, co se budou konat v Křesťanském centru Ratolest v roce 2014.

Všechny akce jsou zdarma a všichni jsou vítáni!

Datum

Akce

každou neděli

10.30 – 12.00

týdně

  Bohoslužba

V prostorách Křesťanského centra Ratolest se pravidelně setkává malý nezávislý sbor křesťanů k uctívání Boha.

každou 1. neděli v měsíci

10.30 – 12.00

měsíčně

  Mezinárodní bohoslužba (v angličtině)

Příležitost pro cizince, kteří hledají duchovní rodinu, ale možná neumějí česky tak dobře jako anglicky.

1. – 2. dubna

9.00 – 18.00

  Den otevřených dveří

Křesťanské centrum Ratolest - Místnost 1O co vše v Křesťanském centru jde? Co děláme a co Vám nabízíme? Je tu něco pro Vás. Vyberte si křesťanskou knihu zdarma, a třeba i zapůjčte si další knihy z naší knihovny. Udělejte si příjemnou pauzu při kávě nebo čaje, a podívejte se na naše zajímavé plánované akce. Přijďte nás poznat! (Nejen pro křesťany!)

13. dubna

16.00 – 17.00

Předvelikonoční akce pro děti

O třech stromechCo je Tvoje největší přání v životě? Přijďte si poslechnout tradiční libanonský příběh o třech stromech a jejich přání, a jak se jejich sny naplnily neočekáváními způsoby.

Čtení bude v češtině i v angličtině.

Jistě nebude chybět zajímavé dětské tvoření k tématu!

14. dubna

18.00 – 20.00

Promítání filmu Umučení KristaUmučení Krista

Film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazaretu [2004].

22. dubna

17.30 – 19.00

opakuje se každý měsíc v 3. nebo 4. úterý

Křižovatky: diskusní skupina

Křižovatky: kde se kultura a křesťanství setkávají. Velmi neformální skupinové setkání, kde probíráme různá zajímavá témata.

Dětská místnost s hračkami bude otevřená a bude poskytnuto hlídání, aby si děti během diskuse mohli hrát pod dozorem.

Plánovaná další setkání: 28.5., 17.6., 22.7., 19.8., 23.9., 14.10., 18.11., 16.12.

květen – červen

týdně, termíny dle dohody

  Individuální výuka konverzační angličtiny s rodilým mluvčímFriendSpeak workbook

Příležitost procvičit si svou angličtinu při zajímavé konverzaci.

28. května

18.00 – 19.30

opakuje se každý 3. měsíc v 3. nebo 4. středu

  Dámská dílna / Women’s Workshop

Pro holky, které jsou tvořivé, nebo chtějí být!

For women of all ages who are creative … or would like to be!

Plánovaná další setkání: 27.8., 19.11.

11. prosince

18.00 – 19.00

Promítání filmu The Star of Bethlehem (v angličtině)The Star of Bethlehem

Co to mohlo být za hvězdu, za kterou putovali mudrci při narození Ježíše? Objevte přesvědčivou teorii o té tajemné hvězdě. Promítáme působivý film v angličtině s anglickými titulky. Vstup je volný, samozřejmě.

Dětská místnost s hračkami bude otevřená a bude poskytnuto hlídání, aby si děti za filmu mohli hrát pod dozorem.

Navštěvujte naše stránky na http://krestanskecentrumratolest.org pravidelně pro aktuální informace o těchto akcích i dalších, které budeme ještě přidávat ke kalendáři.

English-Hour Camp for Kids

Tento týdenní kurz zprostředkuje dětem základní anglickou slovní zásobu pomocí příběhů, písniček, her a řemesla. Každý den bude americká učitelka číst známý příběh z Bible, jako např. Noemova archa, který bude použit na uvedení vybraného tématu na daný den. Témata zahrnují zvířata, barvy, opaky, rodinu a čísla.

Register below…

REGISTRATION FORM

Dětský velikonoční program

Milí rodiče!

Budeme vyrábět koláže v podobě vytráží.

Budeme vyrábět koláže v podobě vytráží.

Připojte se k naší předvelikonoční akci, která má dětem přiblížit význam Velikonoc! Poslechněte si s námi příběh Velikonoc, žůčastněte se velikonočních zvyků a odneste si netradiční velikonoční vajíčko. Přiďte s přáteli. Těšíme se na Vás.

Kdy: středa, 27. března v 10:30
Kde: Křesťanské centrum Ratolest, místnost 2

Vhodné pro děti od dvou let.

Upozornění pro rodiče: Budeme používat Velikonoční knížku. Je určena malým dětem, ale měli byste vědět, že v příběhu jde o Ježíšovu smrt. Dobrá zpráva je, že později vstane z mrtvých!

Velikonoční akce pro děti 2013

Očekávání příchodu Syna

Budeme mít brzy ve své rodině miminko! Dítě čekáme jen za několik dnů. Já se na jeho narození moc těším. Už se nemůžu dočkat, až přijde na svět! Nemůžu se dočkat, až se potkáme, až ho uvidím osobně a poznám toho drahého človíčka tváří v tvář. I když se můžu podívat na maminčino bříško a vidět jeho pohyby, nebo cítit jeho kopnutí, když na něj sahám, připadá mi to nějak vzdálené. Už chci, aby děťátko spatřilo světlo světa, abych ho mohl držet v náručí a přivítat ho do našeho života.

Cítím se jako malé dítě čekající na Vánoce—ten den pro mě nemůže přijít příliš brzy. Už se toho daru nemůžu dočkat!

Když mluvíme o Vánocích, připomíná mi to důvod, proč vůbec máme Vánoce. Jsou oslavou velmi důležitého děťátka, které se narodilo před 2000 lety a které je darem nám všem. Je tomu snad těžko uvěřit (občas jsou pravdivé právě ty věci, ve které se nejhůře věří), ale to miminko Ježíš bylo samo Bůh—Syn Boží—když přišel na svět v podobě člověka. A jak Bůh žil v lidském těle mezi obyčejnými lidmi, lidstvo ho poznávalo novým, hlubším, přímým způsobem.

Starověcí lidé, kteří znali Boha, toužebně očekávali, že přijde a že se zjeví novým způsobem. Toužili po příchodu Božího Mesiáše (tj. řecky „Krista“). A ten Kristus se narodil v Betlémě, ohlašován anděly a neobyčejnou hvězdou. Znáš ten příběh. Brzy začne předvánoční období advent a budeme vidět všude betlémy a slyšet koledy, jako například Narodil se Kristus Pán.

To je význam slova „advent“: příchod. Vzpomínáme si a oslavujeme příchod Syna Božího jako novorozence před 2000 lety.

Ale víš, že Ježíš přijde znovu? Advent je také očekávání tohoto druhého příchodu Syna Božího. Protože to miminko, narozené před 2000 lety, už v těle nechodí po světě. Jako smrtelný člověk se Ježíš dožil pouze trochu více než třiceti let, než byl krutě popraven, protože tvrdil, že je Syn Boží. Ale vstal zase z mrtvých, zvítězil nad smrtí a vstoupil do nebe, kde panuje s Bohem Otcem navěky. Slíbil svým následovníkům, že přijde zase pro nás, a proto čekáme.

Bůh je přitom blízko nás v Duchu Svatém. Ale toužíme ho vidět tváří v tvář, znát ho ještě osobněji. Když přijde příště naposledy, budeme žít navždy spolu s ním, pokud jsme se připravili. To bude nejlepší život! Proto radostně očekáváme příchod Syna Božího.

Jenže při tom příchodu na svět toho Syna, spatříme Světlo světa právě my!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ – Jan 3,16

„Ježíš k nim pak znovu promluvil: ‚Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.‘“ – Jan 8,12

Pokud se svými dětmi chcete s námi také oslavovat první Ježíšův příchod a těšit se na jeho budoucí, nebo pokud se chcete dozvědět více, o co jde, tak přijďte na naši adventí akci Půjdem spolu do Betléma! Budeme se bavit při vyprávění příběhu o narození Ježíše. První setkání je ve čtvrtek, 29.11. Bude to pravý začátek vánočního období!

Půjdem spolu do Betléma! (Adventní akce)

Během týdnů před Vánocemi budeme mít oslavu a očekávání příchodu Ježíše. Akce je určena pro děti s jejich rodiči. Budeme vyprávět příběh narození Ježíše, zpívat o tom oblíbené koledy, a tvořit příslušné symboly třeba na zdobení domova nebo stromečku. Závěrečné setkání bude mít téma Ježíš a bude spojené s neformální bohoslužbou v neděli 23. prosince. Přijďte se pobavit!

Témata / Tvoření
29.11. – Betlém / hvězda nebo jesličky
06.12. – Andělé / andělé
13.12. – Pastýři / ovečky
20.12. – Mudrci s dary / poklad
23.12. – Ježíš

Zaregistrujte se přes Google: 
nebo Facebook: https://www.facebook.com/events/427735363950626/

Kniha k zapůjčení: Děti a pět jazyků lásky

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. Jakými jazyky tedy máme se svými dětmi rozmlouvat:

  • slovy ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu;
  • pozorností, kdy se dokážeme vcítit do jejich nejhlubších vnitřních požitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost;
  • jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi, které je potěší;
  • skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí;
  • fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzikou blízkost a něhu.

Pro nejmenší se svými rodiči

Pro nejmenší se svými rodiči

V tomto šestitýdenním kurzu pro děti do jednoho roku budou každý týden americké učitelky zpívat stejnou řadu písniček o stvoření a rodině v angličtině. Děti se mohou sami snadno zapojovat, protože každé z nich dostane hračku, která tematicky souvisí se zpívanou písničkou. Například, když se zpívá „This Bright Sun“, děti budou mít své sluničko a učitelky se budou ptát, zda mohou dát své slunce vysoko na oblohu. Písně jsou zpívány bez nástrojů a učitelky budou také používat maňásky se zvukem, aby se zapojily děti. Pojďte se s námi učit!

Cena: Zdarma. Každou středu od 23.5. do 27.6., v 9:15. Kurz bude omezen na 6 rodin. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

Pro maminky a tatínky s malými dětmi / For moms and dads with their young children / Для мам и пап с маленькими детьми

Pro maminky a tatínky s malými dětmi

Tento šestitýdenní kurz zprostředkuje dětem základní anglickou slovní zásobu pomocí příběhů, písniček, her a řemesla. Každý týden bude americká učitelka číst známý příběh z Bible, jako např. Noemova archa, který bude použit na uvedení vybraného tématu na daný týden. Témata zahrnují pět smyslů, zvířata, barvy, opaky, rodinu a čísla.

Cena: Zdarma. Děti si přinesou vlastní nůžky a lepidlo. Od 28.5. do 2.7., každé pondělí v 10:30 a 16:00 (stejný kurz, různé časy). Kurz bude omezen na 6 rodin. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For moms and dads with their young children

This six-week course will introduce children to basic English vocabulary through stories, songs, games, and crafts. Each week, an American teacher will read a well-known story from the Bible, such as Noah’s Ark, to introduce the week’s theme. The classes will cover the five senses, animals, colors, opposites, family, and numbers.

Price: Free. Children should bring their own scissors and glue. From 28.5 to 2.7, every Monday at 10:30 and 16:00 (the same course, different times). The course will be limited to 6 families. Register now by filling out this form.

**********

Для мам и пап с маленькими детьми

Этот шестинедельный курс введет детям основной словарный запас английского языка с помощью рассказов, песенок, игр и ремесла. Каждую неделю американский преподаватель будет читать известную историю из Библии, например, о Ноевом ковчеге, которая послужит основой для темы данной недели. Темы занятий: пять органов чувств, животные, цвета, противоположности, семья и числа.

Цена: Бесплатно. Детям нужно принести свои ножницы и клей. С 28.5. по 2.7., каждый понедельник в 10.30 и 16.00 (один и тот же курс, разное время). В курсе могут принять участие 6 семей. Зарегистрируйтесь сейчас.

Pro maminky / For mothers / Для мам

Pro maminky

Nabízíme šestitýdenní kurz pro maminky, které si chtějí procvičit svou angličtinu s rodilými mluvčími, těšit se ze společnosti dalších maminek a naučit se pět způsobů, jak sdělovat lásku svým dětem. Každý týden uvedou americké učitelky novou slovní zásobu a budou s maminkami diskutovat v angličtině o jedné kapitole z knihy, kterou účastníci měli přečíst předem (v angličtině nebo v češtině).

Cena: Zdarma. Účastníci pouze uhradí cenu kopie knihy, používané při výuce. Od 24.5. do 28.6., každý čtvrtek v 9.00. Kapacita kurzu je omezena na 10 maminek. Zaregistrujte se nyní prostředkem tohoto formuláře.

**********

For mothers

We are offering this six-week course for moms who would like to practice their English with native speakers, enjoy the company of other mothers, and learn five ways to communicate love to their children. Every week, American teachers will present new vocabulary and lead a discussion in English about one chapter from the book The Five Love Languages of Children. Participants should read the week’s chapter (in English or Czech) in advance.

Price: Free. However, participants will need to purchase their own copy of the book in order to prepare for the lessons. From 24.5 to 28.6, every Thursday at 9:00. The course will be limited to 10 moms. Register now by filling out this form.

**********

Для мам

Предлагаем шестинедельный курс для мам, которые хотят поупражняться в английском с носителями языка, пообщаться с другими мамами и научиться пяти способам, как проявить свою любовь к детям. Каждую неделю американские преподаватели будут вводить новые слова и вести дискуссию на английском языке о содержании одной из глав книги, которую участницы должны предварительно прочесть (на английском или на чешском).

Цена: Бесплатно. Участницы оплачивают только копии текста, которые используются при обучении. С 24.5. по 18.6., каждый четверг в 9.00. Количество участников курса – 10 мам. Зарегистрируйтесь сейчас.