Co děláme

Co děláme

Nabízíme (jak věřícímu tak skeptikovi)

 • Diskuse o Bibli. Bible je nejprodávanější kniha všech dob a její učení je v dnešní komplikované době stejně aktuální jako bylo před staletími. Věříme, že sám Bůh hovoří ke svým lidem skrze Bibli. Jaké má poselství pro Vás? Pokud se chcete dozvědět více o této „knize knih,“ rádi bychom zkoumali význam Bible společně s Vámi.
 • Modlitby. V modlitbách mluvíme s Bohem. On chce od nás slyšet, ví, co potřebujeme, a umí odpovídat na naše prosby podle našich potřeb. Jestli se můžeme modlit za Vás anebo s Vámi, můžete nás kontaktovat přes e-mail pro modlitby nebo modlitební setkání.
 • Uctívání Boha společně s dalšími věřícími. Křesťanské centrum Ratolest samo není církví, ale v našem centru se každou neděli schází sbor křesťanů na bohoslužbu. Také Vy jste srdečně vítáni mezi námi!
  • od 9:30 biblická hodina pro děti zatím v angličtině (potom přestávka na čaj a neformální setkání);
  • od 10:30 bohoslužba v češtině.
 • Občasné kurzy anglické konverzace. Protože u nás pracují Američané, rádi Vám občas poskytneme bezplatné konverzační kurzy anglického jazyka. Tyto kurzy nenahradí odbornou gramatickou výuku, jsou to pouze příležitosti k procvičení angličtiny s rodilými mluvčími při diskusi o významných tématech.

Podívejte se na stránku „Akce a Zprávy“ pro více informací a aktualit.

Reklamy

Nejnovější příspěvky

Vyhlašujeme nový kurz: Srozumitelná Bible

Už delší dobu jsme nabízeli kurzy anglické konverzace s texty z Bible jako základy k diskusi. Tyto kurzy jsou velmi populární. Samozřejmě proto, že jsou bezplatné, a že znamenají šanci bavit se s rodilým mluvčím angličtiny, ale také často slyšíme, že samotná Bible je jedna velká výhoda těch kurzů.

Bible lidi opravdu zajímá. Každý týden s námi čtou tam něco, co je silně oslovuje. Když je jeden kurz u konce, ptají nás, jestli není náhodou další biblický text, co bychom mohli číst a probrat spolu.

Sice bychom mohli číst nějaké další biblické texty a diskutovat o nich, ale uvědomili jsme si, že něco na těch kurzech chybí. Když lidé čtou Bibli od nuly, a to po částech, sice z ní čerpají nějakou inspiraci, ale stále jim chybí kontext k hlubšímu pochopení. Každý příběh v Bibli má smysl ve větším kontextu celé Bible a také v kontextu dějin. Bez kontextu Starého zákonu, například, mnoho z Ježíšových učení nedává smysl. Bez znalosti kontextu, člověk těžce pochopí Bibli.

Tak jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat se stejnými lekcemi, kde diskuse vychází přímo z nějakého neznámého biblického textu, dokud lidé nemají možnost seznámit se s kontexty Bible a získat hlubší porozumění.

Proto nabízíme nový kurz: Srozumitelná Bible. Protože s trochou pomocí je Bible i pro běžného moderního člověka srozumitelná.

Po tom kurzu bude účastník číst Bibli s čerstvým pohledem a lepším pochopením. Bude umět efektivnější a odpovědnější přístupy k textu. Také bude znát základní historický a literární kontext, jakož i hlavní témata v Bibli, což objasní mnoho matoucích pasáží. Samozřejmě ne všechno v Bibli bude hned úplně jasné, ale je to první velký krok k dalšímu objevování. Bible nemusí zůstat záhadou.

Kdo dobře zná Bibli, většinou ji miluje. I když je sbírkou různých spisů z různých dob, Bible je jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši a má hlubokou moudrost pro moderní svět. Pojednává o těch nejzásadnějších otázkách, jako proč žijeme. Mnoho lidí inspirovala k úžasným věcem. Učení Bible proměňují životy a dávají naději lidem od dávných věků až dodnes. Proto je Bible jedna z nejvlivnějších knih v dějinách.

Naše naděje pro vás samozřejmě je, že přes Bibli se seznámíte se zdrojem života, Ježíšem Kristem. Je jedna věc znát Bibli, ale jiná věc znát Ježíše, o němž je Bible. V Bibli jsou slova života, v Ježíši je věčný život. Rádi bychom s vámi sdíleli něco o mnoho cennější než angličtinu!

Pokud Bible vás přitahuje a chcete se o ni dozvědět více, přihlaste se do kurzu Srozumitelná Bible.

Srozumitelná Bible

 1. Zápis do kurzu Srozumitelná Bible 2 komentáře
 2. Slyšeli jsme vás Leave a reply
 3. Workshopový víkend Leave a reply
 4. Mezinárodní bestseller od Toma Wrighta zdarma! Leave a reply
 5. Zrušení bohoslužby na tento víkend Leave a reply
 6. Zpátky do škol(k)y s Křesťanským centrem Ratolest Leave a reply
 7. Jste vítáni na velikonoční bohoslužbu! Leave a reply
 8. Zamyšlení nad zatměním slunce… Leave a reply
 9. Kroužek základní angličtiny pro Vaše děti Leave a reply