Konec války: zamyšlení k 100. výročí příměří v první světové válce

Dnes je přesně sto let od příměří, čímž byly ukončeny boje první světové války, a oficiální konec války pak následoval o několik měsíců později. První světové válce se tehdy říkalo „Velká válka,“ měla to být „válka, která ukončí všechny války.“ Ale víme, jak to potom dopadlo. Víme, jak probíhal zbytek 20. století. Bylo to nejkrvavější století v dějinách. Hrůza po hrůze. Války po válkách, včetně nejděsivější války všech dob: druhé světové války, ve které zemřely desítky milionů lidí. Dnes, 11. listopadu, se slaví konec „Velké války,“ aspoň konec boje příměřím, což je samozřejmě dobře, ale neslaví se konec válčení obecně. Ta jedna válka skončila, ale válek není konec. Však konec válčení jednoho dne opravdu přijde! Konec válčení, konec zabíjení, konec nespravedlnosti. Proč to směle říkám? Protože to je následek zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Zmrtvýchvstání znamená konec smrti. Nejen konec umírání, ale konec smrti jako takové. Zmrtvýchvstání znamená vzkříšení. Ti, kdo už jsou mrtví, mrtví už nebudou. Smrt skončí životem. Alespoň pro ty, kteří se podílí na vzkříšení, co nabízí Ježíš. On řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“ Pak to dokázal svým vlastním zmrtvýchvstáním.

Ale jako příměří jen předznamenalo konec války, který konečně přišel úplně a oficiálně až o nějaký čas později, Kristovo zmrtvýchvstání předznamenalo budoucí vzkříšení jeho lidí. Jeho zmrtvýchvstáním sice zvítězil nad hříchem a zlem a usedl na trůn v jeho věčném království, ale na úplný příchod toho království a jeho vlády jako v nebi, tak i na zemi, ještě čekáme. Proč?

Na rozdíl od příměří, čím skončily boje ve válce, i když válka oficiálně trvala ještě nějaký čas, Kristovo zmrtvýchvstání skončilo válku mezi zlem a dobrem, ale ještě neskončilo bojování. To se občas ve válce stane. Po faktické porážce, po oficiální mírové smlouvě, někteří na straně poražených pokračuji v boji. Buď ještě o míru neslyšeli a nevědí, že je po válce, anebo nechtějí se vzdát. Ale nezbývá jim naděje. Můžou na chvíli způsobit ještě hodně zla, ale jejich boj je marný.

My žijeme ve světě, kde je oficiálně po válce mez zlem a dobrem, ale zlo, i když poraženo, ještě nějaký čas řádí. Už se to děje skoro dva tisíce let. Nevím, proč Ježíš ještě nepřišel definitivně skončit válčení a zahájit soudný proces proti zlu a hříchu, co vždy následuje po konci války. Ale jednu věc vím: my jsme všichni na straně poražených, na straně zlého, kvůli naším hříchům, a Ježíš dává lidem ještě čas a příležitost vzdát se a přejít na jeho stranu, přijmout jeho dobrou vládu, a žít. Dokonce padlí v té duchovní válce, kdo ho mají za Krále (tedy zesnulí věřící), se ožijí v jeho věčně poválečném království. Všichni máme volbu, jestli chceme žít v dobrém věčném království s Ježíšem jako Králem a bez další hrozby zla, anebo jestli se chceme nadále hlásit ke straně zla, což pak samozřejmě znamená podíl na trestu poražených, protože zlo musí zahynout z Božího dobrého království.

Ale Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Když si v 11. listopadu připomínáme válečné veterány, o co více si můžeme tuto neděli připomínat našeho Spasitele Ježíše Krista, který byl také obětí velkého boje. Obětoval se sám sebe za nás, aby nás zachránil od hříchu a smrti. V Listu Židům stojí: „(Kristus) se ukázal teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.“ (Židům 9,26-28)

My na něj čekáme. Dnes slavíme vítězství ve válce proti hříchu a zlu, a čekáme na den, kdy se Ježíš vrátí, boj skončí a život vzkříšení začne.

Seminář: Křest jako Boží objetí a závazek k životu

krst ako Božie objetieAktualizace 18.10.2018: Pokud jste seminář zmeškali, ale stále o něj máte zájem, můžete sledovat videozáznam přednášky. Napište nám mail a můžeme vám zaslat odkaz.

 

Pojďme se k řece modlitA pokud máte ještě hlubší zájem o křesťanský křest, doporučujeme knihu Pojďme se k řece modlit. Můžete vyzvednout bezplatnou kopii této knihy od nás v křesťanském centru, anebo objednat si kopii zdarma od vydavatele EEM.

 

*****

Srdečně Vás zveme na seminář „Křest jako Boží objetí a závazek k životu“.

dav

Kdy: pondělí, 8. 10., 19:00 hod.

Kde: Křesťanské centrum Ratolest, místnost 1

Řečník: Roman Halamiček, kazatel, Bratislava

Křest není pouhý iniciační rituál do církve ale ponoření do živého vztahu s Ježíšem Kristem. Co to vlastně znamená? Přijďte se naučit víc o křesťanském křtu a pobavit o tomto zajímavém tématu s hostujícím řečníkem Romanem Halamičkem a jeho manželkou Johankou.

Mám zájem!

Klikněte sem, abyste nám poslali mail o tom, že chcete přijít. Zajistíme Vám místo!

Vstup je zdarma.

Roman je z Bratislavy, Johanka z Albuquerque (USA). Poznali se na internetové seznamce. Vzali se v roce 2016 v USA a od té doby už druhý rok žijí v Bratislavě. Roman pracuje jako kazatel a mentor. Vystudoval nejprve kazatelskou školu Sunset International Bible Institute v Texasu (2007), později také úspěšně ukončil magisterské studium evangelické teologie na Komenského univerzitě v Bratislavě (2017).

Johanka je fyzioterapeutka. Po příchodu na Slovensko Johanka absolvovala 10-měsíční intenzivní kurz slovenštiny.

Oba mají rádi přírodu a poznávání nových kultur. Johanka žila rok v Uzbekistánu, Roman cestoval a učil na konferencích v Evropě i USA. Nejpopulárnější byl jeho seminář: „Lásku jen tak nevygooglíš“.

Dnes spolu s Romanem jako dobrovolníci pomáhají zahraničním studentům zlepšit si slovenštinu a zapadnout do slovenské komunity. Také se zajímají o vše, co souvisí se zlepšováním komunikace, mezilidských vztahů, duševního zdraví a spirituality. Mají rádi umění, literaturu a dobrou kávu.

Jednoduše dobrá zpráva

Minulý týden v některých skupinách kurzu Srozumitelná Bible jsme zkoumali biblické téma „dobrá zpráva o království“. Co je ta dobrá zpráva? Co je to království??
No o tom je celý Nový Zákon, vlastně celá Bible!
Sice jsme mluvili o té zprávě o tom království, ale jen poměrně povrchně. Pokud se chcete dozvědět víc, tak doporučuji naši nejnovější knihu, co si můžete od nás vypůjčit. Je to od známého britského autora N.T. Wrighta s názvem Jednoduše dobrá zpráva : nový pohled na Ježíšovo poselství.
Podle Wrighta,
Jednoduše dobrá zpráva : nový pohled na Ježíšovo poselství od N.T. Wrighta„Dobrá zpráva je, že jeden pravý Bůh se prostřednictvím Ježíše a jeho smrti a vzkříšení nyní ujal vlády nad světem. Dávné naděje se naplnily, ale tak, jak si nikdo nepředstavoval. Boží plán dát svět do pořádku byl konečně uveden do pohybu. Bůh se nově chopil světa, aby v něm udělal pořádek a naplnil ho svou slávou a spravedlností, jak to vždycky sliboval. Udělal to ale způsobem, který přesahoval i ty nejdivočejší sny proroků. Prastará nemoc, která ochromovala celý svět a s ním i lidi, byla konečně vyléčena, takže místo ní může povstat nový život. Život ožil a jako mocná řeka proudí do světa v podobě nové síly, síly lásky. Dobrá zpráva byla a je, že v Ježíši a jeho prostřednictvím se to všechno stalo; že jednoho dne se to dotkne absolutně všeho stvoření a že my lidé, jeden každý z nás, ať už jsme kdokoli, můžeme být proměněni už tady a teď. To je křesťanské evangelium. Ničím menším se nenechte odbýt.“ (str. 47, výraz v originálu)
Doporučujeme Vám tuto knihu a rádi Vám ji půjčíme. Pokud se Vám Bible zdá příliš záhadná, tato knižka Vám může mnoho ujasnit. Wright „vysvětluje, proč je Ježíšovo poselství ‚dobrou zprávou‘ a proč je dnes aktuálnější a více proměňující, než si uvědomujeme.“

Zveme Vás na další běh kurzu Srozumitelná Bible (zima/jaro 2018)

Otevíráme další kurz Srozumitelné Bible a chceme Vás pozvat k účasti! Tento běh se bude konat od 29. ledna do konce května, vždy v pondělí od 16:00 do 17:00 hod.

Pro přihlášku klikněte zde.

Srozumitelná Bible je kurz pro lidi, kteří chtějí vědět víc o Bibli a číst ji s pochopením. Více o tom, proč nabízíme tento kurz a proč byste se mohli o něj zajímat, můžete číst na této stránce.

Co musím o kurzu vědět?

Při každé hodině se budeme dívat na krátký animovaný film jako stručný úvod (fakt jsou to zajímavá a skvěle vypracovaná videa) a učit se nové informace o kontextech a přístupech k Bibli. Budeme číst relevantní texty z Bible ve světle nových znalostech. Samozřejmě nebude chybět i naše oblíbená diskuse!

Jsme schopni nabídnout kurz v angličtině nebo v češtině. Dejte nám prostě vědět, který jazyk preferujete, a zařadíme Vás do příslušné skupiny.

Srozumitelná Bible je skupinový kurz, s hodinovým setkáním každý týden. Kurz má dvě části:

  • První část Srozumitelné Bible na téma „How to Read the Bible“ (Jak číst Bibli) – 4 týdny
  • Druhý navazující část o „Major Themes in the Bible“ (Hlavních tématech v Bibli) – 11 týdnů.

 

Cena: Jako všechny naše aktivity, tento kurz je zdarma.

 

Kliknětě pro přihlašovací formulář

Srozumitelná Bible

Vyhlašujeme nový kurz: Srozumitelná Bible

Už delší dobu jsme nabízeli kurzy anglické konverzace s texty z Bible jako základy k diskusi. Tyto kurzy jsou velmi populární. Samozřejmě proto, že jsou bezplatné, a že znamenají šanci bavit se s rodilým mluvčím angličtiny, ale také často slyšíme, že samotná Bible je jedna velká výhoda těch kurzů.

Bible lidi opravdu zajímá. Každý týden s námi čtou tam něco, co je silně oslovuje. Když je jeden kurz u konce, ptají nás, jestli není náhodou další biblický text, co bychom mohli číst a probrat spolu.

Sice bychom mohli číst nějaké další biblické texty a diskutovat o nich, ale uvědomili jsme si, že něco na těch kurzech chybí. Když lidé čtou Bibli od nuly, a to po částech, sice z ní čerpají nějakou inspiraci, ale stále jim chybí kontext k hlubšímu pochopení. Každý příběh v Bibli má smysl ve větším kontextu celé Bible a také v kontextu dějin. Bez kontextu Starého zákonu, například, mnoho z Ježíšových učení nedává smysl. Bez znalosti kontextu, člověk těžce pochopí Bibli.

Tak jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat se stejnými lekcemi, kde diskuse vychází přímo z nějakého neznámého biblického textu, dokud lidé nemají možnost seznámit se s kontexty Bible a získat hlubší porozumění.

Proto nabízíme nový kurz: Srozumitelná Bible. Protože s trochou pomocí je Bible i pro běžného moderního člověka srozumitelná.

Po tom kurzu bude účastník číst Bibli s čerstvým pohledem a lepším pochopením. Bude umět efektivnější a odpovědnější přístupy k textu. Také bude znát základní historický a literární kontext, jakož i hlavní témata v Bibli, což objasní mnoho matoucích pasáží. Samozřejmě ne všechno v Bibli bude hned úplně jasné, ale je to první velký krok k dalšímu objevování. Bible nemusí zůstat záhadou.

Kdo dobře zná Bibli, většinou ji miluje. I když je sbírkou různých spisů z různých dob, Bible je jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši a má hlubokou moudrost pro moderní svět. Pojednává o těch nejzásadnějších otázkách, jako proč žijeme. Mnoho lidí inspirovala k úžasným věcem. Učení Bible proměňují životy a dávají naději lidem od dávných věků až dodnes. Proto je Bible jedna z nejvlivnějších knih v dějinách.

Naše naděje pro vás samozřejmě je, že přes Bibli se seznámíte se zdrojem života, Ježíšem Kristem. Je jedna věc znát Bibli, ale jiná věc znát Ježíše, o němž je Bible. V Bibli jsou slova života, v Ježíši je věčný život. Rádi bychom s vámi sdíleli něco o mnoho cennější než angličtinu!

Pokud Bible vás přitahuje a chcete se o ni dozvědět více, přihlaste se do kurzu Srozumitelná Bible (zima/jaro 2018).

Srozumitelná Bible

Zápis do kurzu Srozumitelná Bible (podzim 2017)

(Tyto informace se týkají minulého běhu toho kurzu. Pro aktuální nabídku, podívejte se na novější zprávy. Staré odkazy na přihlášení se již byly z této strany odstraněny. Děkujeme za pochopení.)

Srozumitelná Bible je kurz pro lidi, kteří chtějí vědět víc o Bibli a čist ji s pochopením. Více o tom, proč nabízíme tento kurz a proč byste se mohli o něj zajímat, můžete číst na této stránce.

Co musím o kurzu vědět?

Při každé hodině se budeme dívat na krátký animovaný film jako stručný úvod (fakt jsou to zajímavá a skvěle vypracovaná videa) a učit se nové informace o kontextech a přístupech k Bibli. Budeme číst relevantní texty z Bible ve světle nových znalostech. Samozřejmě nebude chybět i naše oblíbená diskuse!

Jsme schopni nabídnout kurz v angličtině nebo v češtině. Dejte nám prostě vědět, který jazyk preferujete, a zařadíme Vás do příslušné skupiny.

Srozumitelná Bible je skupinový kurz, s hodinovým setkáním každý týden. Kurz připravujeme v alespoň dvou částech:

  • První část Srozumitelné Bible na téma „How to Read the Bible“ (Jak číst Bibli) – 4 týdny
  • Druhý navazující část o „Major Themes in the Bible“ (Hlavních tématech v Bibli) – asi 5 týdnů.

Kdy: První běh kurzu bude probíhat během podzimu 2017. První část kurzu proběhne předběžně do konce října. Druhá část předběžně do konce listopadu. Přesné termíny se musíme teď s vámi dohodnout. To uděláme na základě Vašich údajů při přihlášení.

Plánujeme nabídnout další běh kurzu v novém roce 2018 pro zájemce, kteří nestihli podzimní kurz.

Cena: Jako všechny naše aktivity, tento kurz je zdarma.

POZOR: Protože kurz je krátký a každý týden se počítá, musíme požádat o pravidelnou přítomnost. Nemůžeme dovolit víc než jednu nepřítomnost. Pokud si nejste jistí, zda můžete chodit pravidelně, počkejte na další termín. Nebo pokud začnete kurz a máte to neštěstí, že onemocníte a chybíte dvakrát nebo více, úplně pochopíme, ale budeme požádat, abyste čekali na další běh kurzu později. Plánujeme kurz nabízet opakovaně podle zájmu.

Srozumitelná Bible

Slyšeli jsme vás

Před pár týdny jsme poslali dotazník našim přátelům a známým a dostali jsme dobré a užitečné odpovědi. Pokud jste odpověděli na dotazník, moc děkujeme! Ukázali jste nám způsoby, jak lépe sloužit. Bereme vaše názory vážně, a budeme se snažit nabízet relevantní programy.

Chceme sdílet s vámi základní výsledky dotazníku. Pak vám zmíníme, jaké novinky můžete od nás čekat.

O výsledcích

Celkem 15 lidí (zatím) odpovědělo. Byli jsme s tím spokojení, protože do krátké lhůty odpovědělo asi 50% oslovených lidí. Byli ve věku od teenageru do sedmdesátých let, s většinou ve dvacátých až třicátých letech, svobodní i v mladých rodinách.

Třináct lidí se považuje za agnostiky, „něcisty“, nebo nějak duchovně hledající. Sedm se považuje za věřící křesťany, i když jen dva za aktivní. (Součet přesahuje 15, protože lidé dali více odpovědí.) Neodpověděli žádní ateisté.

Většina už chodí (nebo chodila) k nám na konverzační kurzy angličtiny s diskusí o Bibli, takže, i když jsme se nezeptali, jestli budou mít zájem o angličtinu, někteří vyjádřili takový zájem formou volné odpovědi.

Nebojte se. Nebude chybět u nás v nadcházejícím roku možnost procvičit si angličtinu. Už máme s takovou formou výuky dlouhou tradici, a je to zvláštní způsob, jak my jako rodilí mluvčí angličtiny můžeme jednoduše pomáhat s potřebami lidí kolem nás.

Nicméně pomoc s angličtinou není naše hlavní poslání. Chceme, aby se lidé seznámili s Ježíšem Kristem, a k tomuto účelu chceme také pomáhat lidem znát Bibli. Proto jsme byli rádi, že výsledky ukázali možnosti spojit různé zájmy do zajímavých kurzů a akcí. (Více o tom dole.)

Tady máte přehled nejzajímavějších kurzů, akcí, atd., co jsme nabídli, podle stupně zájmu. (Teoreticky nejvyšší počet bodů by byl 60.)

OTÁZKA:
Jaké konkrétní kurzy, aktivity a akce by Tě zajímaly, kdyby je Křesťanské centrum Ratolest nabízelo?
POČET BODŮ CELKEM
přátelský čas strávený společně mimo rámec duchovního programu (místní výlety, turistika, kino, posezení v hospodě, společné jídlo, atd.)

40

„Srozumitelná Bible“: kurz o celkovém přehledu Bible (o co vlastně jde, hlavní témata, aby nezůstala záhadou ale aby byla pochopitelná)

31

čtenářský klub (setkání jednou za týden nebo měsíc na diskuzi o knihách s křesťanskými tématy)

22

neformální komunita nebo pospolitost věřících (prostě scházení se na základě společného zájmu, víry)

21

kurz o překvapujících nebo „paradoxních“ učeních Ježíše Krista

19

pomáhání nebo dobrovolnictví v komunitě jako projev své víry

19

dámská křesťanská skupina (vzájemná podpora, čtení inspiračních povídek, sdílení povzbuzujících veršů z Písma)

17

„Klaďte nám těžké otázky“ (diskusní skupina zabývající Vašimi nejtěžšími otázkami o životě a křesťanství, budeme upřímně a poctivě hledat odpovědi v Bibli a u Boha)

16

nedělní bohoslužba

15

biblické studium s důrazem na poznání živého Boha a učení se žít s ním

12

modlitební skupina (setkání na společné modlitby)

12

skupina na podporu duchovního růstu skrze duchovní disciplíny (pro věřící)

11

nedělní biblická hodina pro děti (během školního roku)

9

Co z toho vyplývá?

Samozřejmě nejsme schopni nabízet všechny kurzy a akce najednou, když jsme jenom dva lidé provozující toto křesťanské centrum. A některé aktivity budeme dělat stejně, i když zatím není velký zájem z komunity. (Jako nedělní biblickou hodinu pro děti.)

Rádi oznamujeme, že připravujeme kurz Srozumitelná Bible, a to (hlavně) v angličtině. Byl o takový kurz větší zájem. Lidé se opravdu zajímají o Bibli, ale často mají dojem, že je obyčejnému člověku nedostupná, že je příliš složitá. Také mají často mylnou představu o tom, co Bible vlastně je a co učí. Ale ví, že je nějak důležitá pro základy západní civilizace a české kultury.

Proto se těšíme na tento nový kurz. Účastníci budou mít možnost se naučit velký ucelený příběh, co vypráví Bible od začátku do konce. Naučí se také základy dějin a kultur starověkých lidí, kteří tvořili Bibli, aby jejich spisy dávaly smysl. Po kurzu, budou schopni otevřít Bibli a poznat tam ty různé žánry literatury a jak je číst, budou vědět, kam dané spisy patří do celkového příběhu, a budou znát hlavní témata, co propojují jednotlivé části Bibli skrz naskrz. Jinými slovy, budou vybaveni číst Bibli inteligentně a s daleko větší mírou pochopení i potěšení. (No a nebudeme překvapeni, pokud zároveň získají něco i cennějšího než znalost Bible – a to je poznání Ježíše Krista jako Spasitele a zdroj života!)

Pro více informací o tom kurzu i možnost přihlásit se, klikněte zde: Srozumitelná Bible.

A co ještě?

Je pravdou, že naším posláním je šířit učení Bible a Ježíše, ale lidé jsou také rádi, když s nimi trávíme čas i bez náboženského záměru. To už děláme různými způsoby, protože ceníme své vztahy s přáteli a příznivci. Když jsme viděli, kolik by lidé vítali přátelský čas strávený společně mimo rámec duchovního programu, začali jsme o tom přemýšlet ještě víc. Chceme hledat příležitosti pro takové společenství. Náš první pokus se však bohužel nepovedlo. Věděli jsme, že první den školního roku mnoho rodičů (jako my) dávají děti do školy jenom na zkrácený den, tak jsme je chtěli pozvat do kavárny čekat s námi hodinku a popovídat si, dokud není čas děti vyzvednout. Ale nikdo naše oznámení na Facebooku neviděl, protože jsme omylem měli špatné nastavení. Doufáme, že příští pokus nám vyjde!

Je nám ctí sloužit vám. Jsme rádi, že vás známe, a že cestujeme životem spolu. Také jsme rádi, že nám důvěřujete natolik, že jste ochotní sdílet s námi své názory a otázky o životě a víře, a že dovolujete nám, abychom sdíleli i naše s vámi. Těšíme se na další setkání s vámi.

Workshopový víkend

Srdečně Vás zveme na workshopy a semináře na téma Křesťanští odborníci slouží Vám. Vstup je zdarma.

Program se skládá z tří prezentací:

marcinSeznamte se s nakladatelstvím Eastern European Mission (EEM)

Kdy: čtvrtek, 19. 1., 16:00 hod.

Kde: Jihočeská univerzita, zasedací místnost v budově „Bobík“

Řečník: Jaroslav Marcin, zástupce EEM pro střední Evropu

dedinamatusbwcropEtika na pracovišti

Kdy: sobota, 21. 1., 10:00 hod.

Kde: Křesťanské centrum Ratolest, místnost 1

Řečník: Matúš Dedina, Senior HR Service Partner v DHL IT Services, Praha

dedinamelissaHomeschooling Legally: Navigation and Resources for Expats  

Time: Saturday, 21. 1., 15:00

Location: Křesťanské centrum Ratolest, místnost 1

Presenter: Melissa Dedina, Czech and Slovak to English translator, mom, homeschooler

Čtěte více

Mezinárodní bestseller od Toma Wrighta zdarma!

Jednoducho kresťan od Toma WrightaNabízíme vám zbrusu novou knihu, překlad mezinárodně oblíbené knihy Simply Christian od slávného anglického biskupa Toma Wrighta. V originále nebo v jiných překladech byste museli ji koupit, ale v tomto překladu můžete obdržet tuto populární knihu úplně zdarma. Je v tom ale jen jediný malý háček: překlad je do slovenštiny.

Pokud rozumíte slovensky, tak neváhejte a požádejte o svou kopii této velmi doporučené knihy! (A troufnu si říct, že snad každý Čech by neměl problém s touto knihou, když i já jako Američan dokážu ji číst.)

O čem je kniha? O křesťanství. Jednoduše, srozumitelně … a snad jinak než jste si představovali. Kniha není napsána pro náboženského znalce, ale spíš pro normálního člověka. Pro vás. Aby všechno konečně dávalo smysl.

Ze zadní strany obálky:

„O čom je kresťanstvo a má ešte v dnešnej dobe význam? Aký je Boh a ako ho môžeme nasledovať? Či už na tieto otázky máme odpoveď alebo nie, N. T. Wright, jeden z najplyvnejších teológov súčastnosti, nás pozýva k spoločnomu pátraniu po pravde, ktorá je možno trochu iná, než sme si prestavovali.“

Proč ale slovenština a ne čeština? Vydavatel EEM, který tiskne knihy pro bezplatné rozdávání, získal právo přeložit a vydávat knihu ve slovenštině. Nepodařilo se jim ale získat právo pro český překlad. Už to má Biblion (viz zprávu o tom zde). Takže tato kniha teprve ještě vyjde v českém překladu … ale jistě ne zdarma.

Pošlete nám mail na kontakt@krestanskecentrumratolest.org, a my vám pomůžeme obdržet svou kopii této knihy. Pokud nechcete čekat na poštu, dostavte se k nám do Křesťanského centra Ratolest si ji hned vypůjčit.

Zrušení bohoslužby na tento víkend

Z různých důvodů (provozních, nemoci, a cestování) NEBUDE se konat bohoslužba v křesťanském centru tuto neděli, 4. 10. Děkujeme za pochopení.

Budeme se těšit na Vaše návštěvy v jiné týdny.