For Foreigners

Welcome!

Are you a foreigner living in South Bohemia? Are you longing to be in a community of friends who understand you and support you? Are you looking for a way to meet interesting new people?

We are too.

Maybe you are a Christian but have trouble finding people here who share your faith. Maybe you believe “church” is not just about a worship assembly, but is more about being a family of believers serving God together. Furthermore, you would love to be part of a church family with a worldwide perspective. And perhaps you feel more comfortable speaking English than Czech.

So do we.

If you answer “yes” to any of these questions, please join us for our international Christian worship. You’re welcome to just visit and check us out, of course, but we really hope you will choose to stay and be part of our family of faith. You have a place here! This church needs you. We believe God has brought you here for a reason.

Why did you come to South Bohemia? Work? Education? Love? Asylum? We want to hear your fascinating life story! But do you know the rest of your story? What comes next?

Maybe there’s a bigger reason that you are reading this right now. We encourage you to pray and ask God what he is leading you toward. Because ultimately, God is the one writing the big story in history, and in this grand epic of his Kingdom, he has parts for each person to play. It’s our choice whether we play the roles he has cast for us. What abilities and opportunities has God given to you, and how does he want you to use them? We’d love to help you discover God’s calling for you in his Kingdom adventure.

We’re on that same journey. Join us!

We meet at the Křesťanské centrum Ratolest (the Ratolest Christian Center). We’d love to see you at 10:30 a.m. on one of our international worship Sundays (or any other Sunday, for that matter!). Or at 9:30 a.m. if you have kids you want to bring to our children’s Bible hour.

Reklamy

Nejnovější příspěvky

Vyhlašujeme nový kurz: Srozumitelná Bible

Už delší dobu jsme nabízeli kurzy anglické konverzace s texty z Bible jako základy k diskusi. Tyto kurzy jsou velmi populární. Samozřejmě proto, že jsou bezplatné, a že znamenají šanci bavit se s rodilým mluvčím angličtiny, ale také často slyšíme, že samotná Bible je jedna velká výhoda těch kurzů.

Bible lidi opravdu zajímá. Každý týden s námi čtou tam něco, co je silně oslovuje. Když je jeden kurz u konce, ptají nás, jestli není náhodou další biblický text, co bychom mohli číst a probrat spolu.

Sice bychom mohli číst nějaké další biblické texty a diskutovat o nich, ale uvědomili jsme si, že něco na těch kurzech chybí. Když lidé čtou Bibli od nuly, a to po částech, sice z ní čerpají nějakou inspiraci, ale stále jim chybí kontext k hlubšímu pochopení. Každý příběh v Bibli má smysl ve větším kontextu celé Bible a také v kontextu dějin. Bez kontextu Starého zákonu, například, mnoho z Ježíšových učení nedává smysl. Bez znalosti kontextu, člověk těžce pochopí Bibli.

Tak jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat se stejnými lekcemi, kde diskuse vychází přímo z nějakého neznámého biblického textu, dokud lidé nemají možnost seznámit se s kontexty Bible a získat hlubší porozumění.

Proto nabízíme nový kurz: Srozumitelná Bible. Protože s trochou pomocí je Bible i pro běžného moderního člověka srozumitelná.

Po tom kurzu bude účastník číst Bibli s čerstvým pohledem a lepším pochopením. Bude umět efektivnější a odpovědnější přístupy k textu. Také bude znát základní historický a literární kontext, jakož i hlavní témata v Bibli, což objasní mnoho matoucích pasáží. Samozřejmě ne všechno v Bibli bude hned úplně jasné, ale je to první velký krok k dalšímu objevování. Bible nemusí zůstat záhadou.

Kdo dobře zná Bibli, většinou ji miluje. I když je sbírkou různých spisů z různých dob, Bible je jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši a má hlubokou moudrost pro moderní svět. Pojednává o těch nejzásadnějších otázkách, jako proč žijeme. Mnoho lidí inspirovala k úžasným věcem. Učení Bible proměňují životy a dávají naději lidem od dávných věků až dodnes. Proto je Bible jedna z nejvlivnějších knih v dějinách.

Naše naděje pro vás samozřejmě je, že přes Bibli se seznámíte se zdrojem života, Ježíšem Kristem. Je jedna věc znát Bibli, ale jiná věc znát Ježíše, o němž je Bible. V Bibli jsou slova života, v Ježíši je věčný život. Rádi bychom s vámi sdíleli něco o mnoho cennější než angličtinu!

Pokud Bible vás přitahuje a chcete se o ni dozvědět více, přihlaste se do kurzu Srozumitelná Bible.

Srozumitelná Bible

  1. Zápis do kurzu Srozumitelná Bible 2 komentáře
  2. Slyšeli jsme vás Leave a reply
  3. Workshopový víkend Leave a reply
  4. Mezinárodní bestseller od Toma Wrighta zdarma! Leave a reply
  5. Zrušení bohoslužby na tento víkend Leave a reply
  6. Zpátky do škol(k)y s Křesťanským centrem Ratolest Leave a reply
  7. Jste vítáni na velikonoční bohoslužbu! Leave a reply
  8. Zamyšlení nad zatměním slunce… Leave a reply
  9. Kroužek základní angličtiny pro Vaše děti Leave a reply