Catch the Vision

A Vision for this Church…

A small group of foreigners begins meeting once a month in České Budějovice to worship God in English. As friendships deepen and the members eagerly look forward to this time together, they choose to meet more often, even weekly. Their love of Jesus draws them together. Each is from a different background, but they find they benefit from the richness of this diversity.

They encourage and strengthen one another in the faith. They pray. They study the Bible. They do good deeds. They play and sing and laugh together. They mourn with each other and support one another, and admonish when necessary too. They take care of each other as a family. As foreigners uprooted from their homelands, they are happy to have such a close community in České Budějovice.

They tell their friends about this church they are a part of. Other foreigners and also Czechs visit their worship services; some join for good. All are welcome, of course. Many of the members enjoy doing things with their new friends from church throughout the week as well. They take care of one another and serve their needs.

They also have a desire to serve their community. Putting their faith into practice, they seek to help the less fortunate and show the love of Christ in tangible ways in the city. People who don’t know God are finding that his presence is very real; he is using this church to make a difference in people’s lives. And as they hear the Word of God declared and see it in action, many begin to believe.

Meanwhile, more people are joining their growing congregation. Some of them would rather worship in Czech, and most of the members would like to have a Czech-speaking church to invite their Czech friends to anyway. So a Czech-speaking congregation spins off of the English-speaking one. The two meet separately, but remain close and enjoy great encouragement from each other.

The joy, the love, and the welcome that abound in these churches because of salvation in Christ are infectious: more and more people are attracted to it. They see that Jesus changes lives for the better. People are finding healing from sins, help through struggles, confidence and peace in knowing God’s truth, and meaning in their lives and relationships. The Holy Spirit is clearly at work.

As the congregations grow, members from other neighborhoods or nearby towns find opportunities and help in starting congregations where they live. New groups are born here and there, still in relationship with the other ones. They also encourage–and are encouraged by–churches of various other denominations in their areas. God’s Kingdom is rich, diverse, growing, and open to all.

Some of those whose lives are changed in South Bohemia move to other parts of the Czech Republic, Europe, and the world, where they either join and serve other Christian churches or start other new congregations wherever they go. Everywhere, Jesus is made known and people find hope and salvation as they are introduced to the Lord. The story goes on and on and on until Jesus returns…

__________

This vision is possible. This vision is worth pursuing. And this vision can only be achieved by God. He will do what he wants, whether it ends up looking like the vision above or something completely different. God just calls us to be faithful to him. So we will love; we will serve; we will worship, teach the Word, and call people to Christ. We will glorify God in our diversity, finding strength in our differences.

Do you have a vision of your place among God’s people? Are you ready to join this community and embrace a God-sized vision to see what he will do with us as we serve him?

Nejnovější příspěvky

Konec války: zamyšlení k 100. výročí příměří v první světové válce

Dnes je přesně sto let od příměří, čímž byly ukončeny boje první světové války, a oficiální konec války pak následoval o několik měsíců později. První světové válce se tehdy říkalo „Velká válka,“ měla to být „válka, která ukončí všechny války.“ Ale víme, jak to potom dopadlo. Víme, jak probíhal zbytek 20. století. Bylo to nejkrvavější století v dějinách. Hrůza po hrůze. Války po válkách, včetně nejděsivější války všech dob: druhé světové války, ve které zemřely desítky milionů lidí. Dnes, 11. listopadu, se slaví konec „Velké války,“ aspoň konec boje příměřím, což je samozřejmě dobře, ale neslaví se konec válčení obecně. Ta jedna válka skončila, ale válek není konec. Však konec válčení jednoho dne opravdu přijde! Konec válčení, konec zabíjení, konec nespravedlnosti. Proč to směle říkám? Protože to je následek zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Zmrtvýchvstání znamená konec smrti. Nejen konec umírání, ale konec smrti jako takové. Zmrtvýchvstání znamená vzkříšení. Ti, kdo už jsou mrtví, mrtví už nebudou. Smrt skončí životem. Alespoň pro ty, kteří se podílí na vzkříšení, co nabízí Ježíš. On řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“ Pak to dokázal svým vlastním zmrtvýchvstáním.

Ale jako příměří jen předznamenalo konec války, který konečně přišel úplně a oficiálně až o nějaký čas později, Kristovo zmrtvýchvstání předznamenalo budoucí vzkříšení jeho lidí. Jeho zmrtvýchvstáním sice zvítězil nad hříchem a zlem a usedl na trůn v jeho věčném království, ale na úplný příchod toho království a jeho vlády jako v nebi, tak i na zemi, ještě čekáme. Proč?

Na rozdíl od příměří, čím skončily boje ve válce, i když válka oficiálně trvala ještě nějaký čas, Kristovo zmrtvýchvstání skončilo válku mezi zlem a dobrem, ale ještě neskončilo bojování. To se občas ve válce stane. Po faktické porážce, po oficiální mírové smlouvě, někteří na straně poražených pokračuji v boji. Buď ještě o míru neslyšeli a nevědí, že je po válce, anebo nechtějí se vzdát. Ale nezbývá jim naděje. Můžou na chvíli způsobit ještě hodně zla, ale jejich boj je marný.

My žijeme ve světě, kde je oficiálně po válce mez zlem a dobrem, ale zlo, i když poraženo, ještě nějaký čas řádí. Už se to děje skoro dva tisíce let. Nevím, proč Ježíš ještě nepřišel definitivně skončit válčení a zahájit soudný proces proti zlu a hříchu, co vždy následuje po konci války. Ale jednu věc vím: my jsme všichni na straně poražených, na straně zlého, kvůli naším hříchům, a Ježíš dává lidem ještě čas a příležitost vzdát se a přejít na jeho stranu, přijmout jeho dobrou vládu, a žít. Dokonce padlí v té duchovní válce, kdo ho mají za Krále (tedy zesnulí věřící), se ožijí v jeho věčně poválečném království. Všichni máme volbu, jestli chceme žít v dobrém věčném království s Ježíšem jako Králem a bez další hrozby zla, anebo jestli se chceme nadále hlásit ke straně zla, což pak samozřejmě znamená podíl na trestu poražených, protože zlo musí zahynout z Božího dobrého království.

Ale Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Když si v 11. listopadu připomínáme válečné veterány, o co více si můžeme tuto neděli připomínat našeho Spasitele Ježíše Krista, který byl také obětí velkého boje. Obětoval se sám sebe za nás, aby nás zachránil od hříchu a smrti. V Listu Židům stojí: „(Kristus) se ukázal teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.“ (Židům 9,26-28)

My na něj čekáme. Dnes slavíme vítězství ve válce proti hříchu a zlu, a čekáme na den, kdy se Ježíš vrátí, boj skončí a život vzkříšení začne.

  1. Seminář: Křest jako Boží objetí a závazek k životu Leave a reply
  2. Jednoduše dobrá zpráva Leave a reply
  3. Zveme Vás na další běh kurzu Srozumitelná Bible (zima/jaro 2018) 1 komentář
  4. Vyhlašujeme nový kurz: Srozumitelná Bible 2 komentáře
  5. Zápis do kurzu Srozumitelná Bible (podzim 2017) 2 komentáře
  6. Slyšeli jsme vás Leave a reply
  7. Workshopový víkend Leave a reply
  8. Mezinárodní bestseller od Toma Wrighta zdarma! Leave a reply
  9. Zrušení bohoslužby na tento víkend Leave a reply