What to Expect

What to Expect When Worshiping with Us

Christian churches vary widely from one to another. There are differences in theology and teachings, differences in organizational structure, and differences in worship styles. But we have in common a belief in one God and one Savior, Jesus Christ.

Our congregation is theologically conservative, believing in and seeking to follow God as revealed in the Bible, which we believe to be his Word. Our heritage is Protestant, but we would feel more comfortable without divisive denominational labels. We simply want to be Christians, following our Lord Jesus Christ as we see his early disciples doing in the Bible. So if a person wants to be part of our fellowship, we don’t require adherence to a denominational creed or baptism into a specific church. If we are all following Jesus, if we are all baptized into Jesus, then we are brothers and sisters in Christ.

[Find out more about our beliefs here.]

Different church denominations have different organizational structures. They range from complex, rigid, hierarchical organizations, like the Catholic Church, to the very simple and informal, as in small, independent house churches. And of course, there is a whole spectrum in between.

The first churches were gatherings of Christians, often in homes, with a simple organization. The Bible explains how elders were to lead each congregation. Depending on local needs, other roles, such as deacons (or servants), were also used. Each member used their own special abilities—gifts from God—to serve the church in particular ways.

Our congregation is also organized very simply, perhaps similarly to the early churches. We are just a group of Christians that meets in České Budějovice to worship God, encourage each other in the faith, and serve the community in the name of Christ. We are such a new, small congregation, that so far there has been no need for a more complex structure. As a congregation, we are autonomous, meaning we can read the Bible and interpret God’s word for ourselves, discern God’s will for us, and make our own decisions about how to serve our community. That being said, we do belong to a greater fellowship of churches throughout the country and the world, and our congregational vitality and spiritual lives are enriched by our relationships with Christian brothers and sisters from other congregations.

Christians regularly meet together to worship God. We do serve a great God who is worthy of worship, so we meet on Sundays to praise him, pray together, study his Word, and eat the Lord’s Supper to celebrate the death and resurrection of Jesus, which reconciles us to God and saves us.

If you come from a Christian background, you probably have certain expectations about worship based on your experiences. If you do not have experience in Christian churches, then you may or may not have expectations about worship. But you probably have a lot of questions. We’ll tell you a little bit about how worship looks with us.

We believe that God allows a lot of freedom in how his people worship him. The Bible gives commands or examples of many ways that we should worship, but even within them, there is room for variation. From reverent to joyful, from short to lengthy, from formal to informal, there are a range of styles, depending on the personality of the congregation or on the mood of the worshipers, and all these styles can be beautiful to God and uplifting to the worshipers.

Worship with our congregation is relatively informal. We sing songs of praise and encouragement together, without the need for instrumental accompaniment. We have a lesson from the Bible and spend some time in prayer. And we eat bread and drink grape juice or wine, which symbolize and remind us of the body and blood of Jesus in his death and resurrection. We share about God’s work in our lives and encourage one another in living out our Christian faith. Our meetings take place in the cozy main room of the Křesťanské centrum Ratolest. In addition to our time of worship, we usually have a children’s Bible class that meets in an adjacent room an hour before the main assembly.

Everyone is invited to come worship God with us! We will welcome you warmly and be genuinely glad that you are with us. We believe that a church is the people, not a meeting place or a liturgy. So at our meetings we enjoy spending time just talking with one another and being part of each other’s lives. We also believe in unity in diversity. We may come from different backgrounds, but we are one family in Christ. We each have different personalities and experiences and abilities and opinions, and that makes the church stronger as we each use our strengths for the benefit of the whole body. You have a place here. God can use your own unique talents and perspectives to bless the rest of us, even as we strive to serve and bless you.

Reklamy

Nejnovější příspěvky

Vyhlašujeme nový kurz: Srozumitelná Bible

Už delší dobu jsme nabízeli kurzy anglické konverzace s texty z Bible jako základy k diskusi. Tyto kurzy jsou velmi populární. Samozřejmě proto, že jsou bezplatné, a že znamenají šanci bavit se s rodilým mluvčím angličtiny, ale také často slyšíme, že samotná Bible je jedna velká výhoda těch kurzů.

Bible lidi opravdu zajímá. Každý týden s námi čtou tam něco, co je silně oslovuje. Když je jeden kurz u konce, ptají nás, jestli není náhodou další biblický text, co bychom mohli číst a probrat spolu.

Sice bychom mohli číst nějaké další biblické texty a diskutovat o nich, ale uvědomili jsme si, že něco na těch kurzech chybí. Když lidé čtou Bibli od nuly, a to po částech, sice z ní čerpají nějakou inspiraci, ale stále jim chybí kontext k hlubšímu pochopení. Každý příběh v Bibli má smysl ve větším kontextu celé Bible a také v kontextu dějin. Bez kontextu Starého zákonu, například, mnoho z Ježíšových učení nedává smysl. Bez znalosti kontextu, člověk těžce pochopí Bibli.

Tak jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat se stejnými lekcemi, kde diskuse vychází přímo z nějakého neznámého biblického textu, dokud lidé nemají možnost seznámit se s kontexty Bible a získat hlubší porozumění.

Proto nabízíme nový kurz: Srozumitelná Bible. Protože s trochou pomocí je Bible i pro běžného moderního člověka srozumitelná.

Po tom kurzu bude účastník číst Bibli s čerstvým pohledem a lepším pochopením. Bude umět efektivnější a odpovědnější přístupy k textu. Také bude znát základní historický a literární kontext, jakož i hlavní témata v Bibli, což objasní mnoho matoucích pasáží. Samozřejmě ne všechno v Bibli bude hned úplně jasné, ale je to první velký krok k dalšímu objevování. Bible nemusí zůstat záhadou.

Kdo dobře zná Bibli, většinou ji miluje. I když je sbírkou různých spisů z různých dob, Bible je jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši a má hlubokou moudrost pro moderní svět. Pojednává o těch nejzásadnějších otázkách, jako proč žijeme. Mnoho lidí inspirovala k úžasným věcem. Učení Bible proměňují životy a dávají naději lidem od dávných věků až dodnes. Proto je Bible jedna z nejvlivnějších knih v dějinách.

Naše naděje pro vás samozřejmě je, že přes Bibli se seznámíte se zdrojem života, Ježíšem Kristem. Je jedna věc znát Bibli, ale jiná věc znát Ježíše, o němž je Bible. V Bibli jsou slova života, v Ježíši je věčný život. Rádi bychom s vámi sdíleli něco o mnoho cennější než angličtinu!

Pokud Bible vás přitahuje a chcete se o ni dozvědět více, přihlaste se do kurzu Srozumitelná Bible.

Srozumitelná Bible

  1. Zápis do kurzu Srozumitelná Bible 2 komentáře
  2. Slyšeli jsme vás Leave a reply
  3. Workshopový víkend Leave a reply
  4. Mezinárodní bestseller od Toma Wrighta zdarma! Leave a reply
  5. Zrušení bohoslužby na tento víkend Leave a reply
  6. Zpátky do škol(k)y s Křesťanským centrem Ratolest Leave a reply
  7. Jste vítáni na velikonoční bohoslužbu! Leave a reply
  8. Zamyšlení nad zatměním slunce… Leave a reply
  9. Kroužek základní angličtiny pro Vaše děti Leave a reply